Bliv medlem af Herning Idrætsrådet
 

Fordelene ved at være med i Idrætsrådet er bl.a. :

  • kan man opnå diverse tilskud. F.eks. medlemstilskud, kursustilskud, tilskud til dommerudgifter.
  • man kan få råd og vejledning
  • man kan deltage i kurser
  • man får løbende nyhedsbreve
  • man er del af et foreningsnetværk
  • mulighed for deltagelse i det årlige repræsentantskabsmøde og efterårsmøde

Hvad skal man gøre for at blive medlem?

                          
        Man skal indsende følgende:   
  • foreningens vedtægter
  • referat af den stiftende- eller den sidst afholdte generalforsamling
  • liste med kontaktoplysninger på bestyrelsen        

       til: post@irhk.dk


Kontingent

                          
        Medlemsskab af Herning Idrætsråd koster årligt 500 kr.
        Kontingentet betales forud, med opkrævning i november.


Godkendelse som folkeoplysende forening

Optagelse i Herning Idrætsråd forudsætter godkendelse som folkeoplysende forening i Herning Kommune. Som ny forening skal I således også ansøge Kultur og Fritid om godkendelse. Ansøgning og yderligere information: bek@herning.dk og 96 28 85 14. 
Til toppen
Herning Idrætsråd | CVR: 30 43 76 83 | Holingknuden 3 | 7400 Herning | 96 28 86 60 | post@irhk.dk